Gizlilik Politikası

18 Ağustos 2016 itibariyle yürürlükte

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), www.ersoybilgehan.com adresindeki internet sitemizi (“İnternet Sitesi”) kullandığınız zaman kişisel verilerinizin, tescilli işyeri Maya Akar Center, Buyukdere Cad. No:100-102 K:26 34394 Esentepe, İstanbul adresinde bulunan ErsoyBilgehan (bundan sonra “ErsoyBilgehan”, “biz”) tarafından işlenmesini düzenler.

Topladığımız Bilgiler

Kişisel veriler, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgilerdir. İnternet Sitemizi ziyaret ettiğinizde, siz bu bilgilerinizi bize bizzat sağlamadıkça (örneğin, bize e-posta göndermek, kariyer sayfamızdan iş başvurusunda bulunmak veya bültenimize kaydolmak gibi), kişisel verilerinizi toplamayız. Örneğin, iş başvurunuzda sağladığınız bilgileri, gelecekte doğabilecek iş imkânlarında size ulaşabilmek için insan kaynakları veri tabanımızda saklayabiliriz. Kişisel verilerinizi ayrıca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması halinde toplayabilir ve işleyebiliriz.

Kişisel olmayan veriler, siz veya hareketlerinizle ilgili olan ancak kimliğinizi açık etmeyecek bilgilerdir. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, internet servis sağlayıcınızın alan adı, İnternet Sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar, bu sayfalarda ne kadar vakit geçirdiğiniz, IP adresiniz gibi kişisel olmayan verilerinizi toplayabiliriz.

Çerezler, internet siteleri tarafından gönderilerek bilgisayarınızda depolanan ve belirli bilgiler içeren küçük dosyalardır. İnternet Sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitemize geri döndüğünüzde tercihlerinizi hatırlamak ve size daha iyi hizmet sunabilmek için (örneğin, İnternet Sitemizi hangi dilde kullanmayı tercih ettiğiniz gibi) bilgisayarınıza çerezler yerleştirebiliriz. Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir veya tarayıcınızı çerezleri kabul etmeyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak bu şekilde yapmanız, İnternet Sitemizin bazı özelliklerinden faydalanmanıza engel olabilir.

Topladığımız Verileri Nasıl Kullanırız

Kişisel ve kişisel olmayan verilerinizi, pazarlama dışı amaçlar kapsamında servislerimizi geliştirmek ve İnternet Sitemizi kullanımınızı analiz etmek veya telefon ya da e-posta iletişimlerinize cevap vermek için kullanabiliriz. Eğer bültenimize kayıt olursanız, verilerinizi size yaklaşan etkinlikleri veya hukuki gelişmeleri bültenimiz aracılığıyla haber vermek için pazarlama amaçları dâhilinde de kullanabiliriz. Bunlarla birlikte kişisel verilerinizi abone ve iletişim veri tabanlarımıza ekleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara kiralamayız ve satmayız. Ancak kişisel verilerinizi bize hizmet veren üçüncü taraf yükleniciler ile paylaşabiliriz. Örneğin, İnternet Sitemizin işleyişi veya bakımında yardımcı olan veya bülten ve diğer içeriklerimizi size ulaştıran üçüncü kişilerle verilerinizi paylaşabiliriz. Böyle durumlarda,  üçüncü şahıslardan kişisel verilerinizi güvende tutmak üzere makul derecede dikkat göstermesini talep eder, kişisel verilerinizin bu üçüncü şahıslar tarafından kullanımını, verilerin onlarla paylaşılma amacı ile sınırlarız.

An itibariyle hizmet aldığımız üçüncü şahıslar, İnternet Sitemizin kullanımını analiz ve geliştirme amaçlarıyla hizmet aldığımız Google Analytics ve bülten gönderimi için hizmetlerinden faydalandığımız MailChimp’tir. Kişisel verilerinizi nasıl ele aldıklarına ilişkin lütfen bu ilgili servislerin kendi gizlilik politikalarını (Google Gizlilik Politikası, MailChimp Gizlilik Politikası) inceleyiniz.

Kişisel verilerinizi yürürlükteki kanunlara, yasal düzenlemelere ve bağlayıcı idari emirlere uygun hareket etmek, Kullanım Şartları sözleşmemizin icrasını sağlamak gerektiğinde de ilgili üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Haklarınız

Bizim tarafımızdan işlenen kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yaptığınız taleplerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Bültenimizden Ayrılmak

Tüm bülten e-postalarımız, ilgili iletişim listesinden veya ErsoyBilgehan tarafından gönderilen tüm iletişim listelerinden ayrılmak üzere kullanabileceğiniz otomatik bir yol sunar. Bu yöndeki tercihinizi kullanmak için lütfen size gelen e-postada gösterilen yolu izleyiniz. Ayrıca info@ersoybilgehan.com adresine e-posta göndererek de tercihinizi bize bildirebilirsiniz. Her halde, tercihinizin uygulamaya geçmesi ve etkilerini göstermesinin 3 iş günü sürebileceğini unutmayınız.

Güvenlik

Her ne kadar kişisel verilerinizi güvende tutmak amacıyla makul derecede olduğuna inandığımız güvenlik önlemlerini alsak da kişisel verilerinizin güvende olacağını ve hiçbir kayba uğramayacağınızı garanti etmiyoruz. Benzer şekilde, internet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliğini ve bize hizmet verenler dahil başkalarınca ele geçirilmeyeceğini garanti edemiyoruz.

Diğer İnternet Siteleri

İnternet Sitemiz diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu internet sitelerinin verileriniz ve mahremiyetinizle ilgili pratiklerinden biz sorumlu tutulamayız. Bağlantılardaki internet sitelerini ziyaret etmeden veya onlara kişisel verilerinizi sağlamadan önce bu sitelerin gizlilik politikalarını incelemelisiniz.

Değişiklikler

Gizlilik Politikamızda zaman zaman, size bir bildirimde bulunmaksızın, değişiklikler yapabiliriz. Lütfen değişiklikleri takip etmek için bu Politikayı belirli aralıklarla tekrar inceleyiniz. İnternet Sitemizi değişikliklerden sonra kullanmaya devam etmeniz, bu Politikayı değiştirilmiş haliyle kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Sorular ve Talepler

Bu politikaya ilişkin sorularınız varsa veya bu Politikada tanımlanan veya yasal mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin bir talepte bulunmak isterseniz bize info@ersoybilgehan.com adresinden e-posta ile ulaşabilirsiniz.