M. Raci ALPER

M. Raci ALPER

Partner

VCARD İNDİR

Özgeçmiş

Raci, taşıma sözleşmeleri, deniz sigortacılığı ile çatma, karaya oturma, kurtarma, mürettebat yaralanması/ölümü, yük hasarı ve çevre kirliliği dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki uyuşmazlıklara ilişkin denizcilik ve sigorta sektörlerini ilgilendiren birçok hukuki meselede uzmanlık sahibidir. Müvekkilleri arasında P&I, FD&D ve tekne-makine sigortacıları, armatörler, kiracılar, operatörler, limanlar, tersaneler ve emtia ticaretiyle iştigal eden şirketler bulunmaktadır.

Taşımacılık sektörü ile ilgili faaliyet alanı aynı zamanda karayolu taşımacılığını da kapsamaktadır. Bu çerçevede CMR, taşıma sözleşmeleri, multimodal taşımacılık, yük hasarları, hırsızlık ve gümrük işlemleri de dahil olmak üzere, çoğu zaman karmaşık ve uluslararası niteliğe sahip uyuşmazlıklarla ilgili aralarında nakliyecilerin, taşıma işleri organizatörlerinin ve diğer lojistik hizmet sağlayıcılarının, sigortacıların, depo/antrepo işletenlerinin ve terminallerin bulunduğu şirketlere hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Denizcilik dışı sigorta türlerine ilişkin ise, Lloyd’s piyasasında faaliyet gösterenler başta olmak üzere, sigortacılara, sigorta kuvertürü ve Türkiye ile ilişkili olan konu ve uyuşmazlıklara dair hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Birçok farklı ülkede görülen dava ve tahkim yargılamalarında Türk taşıma ve sigorta hukukunu ilgilendiren hukuki sorular hakkında uzman görüşü düzenlemiştir.

Mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi hakkında ileri seviyede tecrübe sahibidir.

Öne Çıkan Tecrübeler

Ravenna Limanı açıklarındaki bir çatmadan doğan ve Türk mahkemelerinde görülen davada LADY AZIZA gemisi P&I sigortacılarının temsil edilmesi.
VITASPIRIT gemisinin İstanbul Boğazı’nda karaya oturmasına ilişkin yüksek meblağlı kurtarma taleplerine ilişkin yük ilgililerinin temsil edilmesi.
Bir konteyner gemisinin çartererlerinin ve onların sigortacılarının, İstanbul Boğazı’nda karaya oturma neticesinde doğan, müşterek avarya ve çok sayıda yük ve konteyner sahibinin dahil olduğu yüksek meblağlı bir kurtarma talebine ilişkin temsil edilmesi.
Marmara Denizi’nde gerçekleşen bir çatmaya ilişkin olarak Türk mahkemeleri ve ilgili idari makamlar önünde bir kuru yük gemisinin donatanlarının ve P&I kulübünün temsil edilmesi.
LENA gemisi ile başka bir yük gemisi arasında İstanbul Boğazı’ndaki demirleme alanlarının birinde gerçekleşen çatma hakkında donatanın ve P&I kulübünün temsil edilmesi.
Çelik yüküne ilişkin hasar ve sahte konşimento iddiaları içeren yüksek meblağlı bir davada donatanın ve P&I kulübünün temsil edilmesi.
Kiralama süresi sona eren bir uçak motorunun Türkiye’den İrlanda’ya taşınması sırasında yükleten ve sigortacıların ileri sürdüğü hasar iddialarına ilişkin karayolu taşıyıcısına ve onun sigortacısına danışmanlık verilmesi.
Bir kimyasal tankerin havuzlama sonrasında yaşadığı dümen arızasına ilişkin tersaneye karşı açılan yüksek meblağlı davada donatanın temsil edilmesi.
Kolombiya limanlarında yükleme yaptıktan sonra Türkiye’ye gelen gemilerin karşı karşıya kaldıkları uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarına karşı mürettebatın savunulması.
Türkiye’de bir tersanede inşa halinde olan yata ilişkin alıcının haklarının korunması amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınması ve ilgili işlemler.
Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda sualtı kablolarının uğradığı iddia edilen hasarlara ilişkin uyuşmazlık ve davalarda birçok geminin donatanlarının ve sigortacılarının temsil edilmesi.
Bir kimyasal tankere ilişkin sigorta kuvertürü uyuşmazlığından doğan yüksek meblağlı davada tekne-makine sigortacılarının temsil edilmesi.
Sigortalı geminin tam ziyaından doğan 2,5 milyon Euro tazminat talepli bir sigorta kuvertür uyuşmazlığı davasında geminin tekne-makine sigortacılarının temsil edilmesi.

Eğitim

Southampton Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2011
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2009
Özel İzmir Amerikan Lisesi, 2004

Yabancı Dil

İngilizce

Üyelikler

İstanbul Barosu

Deniz Hukuku Derneği

Faaliyet Alanları

 • Çevre Hukuku
 • Dava Takibi ve Tahkim
 • Denizcilik, Nakliyat & Taşımacılık
 • Gayrimenkul & İnşaat
 • Genel Sözleşme Hukuku
 • İcra, İflas ve Yeniden Yapılandırma
 • İş Hukuku
 • Mevzuata Uyum ve Ruhsatlandırma
 • Otelcilik ve Tatil
 • Petrol
 • Sigortacılık & Reasürans

Yayınlar