Bilgilendirme:

CUMHURBAŞKANININ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE FESİH YASAĞI SÜRESİNİ UZATMA YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

CUMHURBAŞKANININ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE FESİH YASAĞI SÜRESİNİ UZATMA YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Bu yazı, Kovid-19 sürecine ilişkin yayımladığımız birçok bilgilendirme makalesinden yalnızca biridir. “Koronavirüse Hukuki Bir Bakış” sayfamıza ve diğer makalelerimize ulaşmak için buraya tıklayınız.

Daha önceki bilgilendirme yazılarımızda Covid-19 salgını nedeniyle iş sözleşmelerinde fesih yasağı ve buna bağlı zorunlu ücretsiz izinle ilgili yeni düzenlemelerin kanunlaştırıldığını okuyucularımızla paylaşmış, bu düzenlemelere ilişkin süre uzatımlarını duyurmuştuk. Mevcut durumda 17 Nisan 2020 tarihinden 17 Ağustos 2020 tarihine kadar iş ve hizmet sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştır. Ancak bu süre içerisinde işverenler tek taraflı kararlarıyla işçilerini tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmektedir.

28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile İş Kanunu’nun fesih yasağına ilişkin 10. geçici maddesinin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede:

  • Fesih yasağının istisnaları genişletilerek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplere ilaveten “belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi” halleri için de işverene sözleşmeyi fesih hakkı tanınmıştır.
  • Cumhurbaşkanının fesih yasağı süresini uzatma yetkisi önemli ölçüde genişletilerek fesih yasağı süresinin “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” kadar cumhurbaşkanı tarafından uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanının fesih yasağı süresini uzatma yetkisinin bu derecede genişletilmesi, halihazırda 17 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve buna bağlı zorunlu ücretsiz izin düzenlemelerinin tekrar uzatılacağı yönünde bir işaret olarak yorumlanabilir. Müvekkillerimizi bu konudaki gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.

Konuya ilişkin her türlü sorunuz için bizimle corporate@ersoybilgehan.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

ETİKETLER

yatırım, gayrimenkul, finans, ticaret, e-ticaret, icra kabiliyeti, enerji, bilgi teknolojileri, bağımsız denetim, dava, şahsi kefalet, esas sözleşme, şirketler, yönetmelik, veri koruma

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.