Bilgilendirme:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU İLAN ETTİ: SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ EKİM AYINDA BAŞLIYOR

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU İLAN ETTİ: SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“KVK Kurulu”) bir dizi kararı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kararlar kapsamında Sicile kayıt yükümlülüğü bakımından yeni istisnalar belirlenmekle birlikte kayıt yükümlülüğüne tabi olan veri sorumluları için de Sicile kayıt tarihleri açıklandı.

Kayıt Yükümlülüğü Bakımından Yeni İstisnalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Sicile kayıt yükümlülüğüne KVK Kurulu tarafından istisnalar getirilebilmekte ve böylece bazı veri sorumluları kayıt yükümlülüğünden muaf tutulabilmektedir. KVK Kurulu daha önce bu kapsamdaki ilk istisnaları 2018/32 sayılı kararında açıklamıştı. KVK Kurulunun 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı kararlarıyla kayıt yükümlülüğü bakımından yeni istisnalar belirlendi. Bu kararlar sonrasında Sicile kayıt yükümlülüğünden muaf tutulan veri sorumluları aşağıdaki şekilde tespit edilmiş oldu:

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  • Noterler,
  • Dernekler faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
  • Siyasi Partiler,
  • Avukatlar,
  • Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
  • Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri,
  • Arabulucular,
  • Ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işleme olmayan ve yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları.

Sicile Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Tarihler

Veri sorumlularının Sicile kaydolması zorunlu olmakla birlikte kayıt yükümlülüğünün başlaması için KVKK’nın geçiş hükümleri uyarınca KVK Kurulunun ilgili tarihleri ilan etmesi beklenmekteydi. KVK Kurulu, 2018/88 sayılı kararıyla Sicile kayıt tarihlerini aşağıdaki şekilde duyurdu:

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 12 ay 30.09.2019
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 12 ay 30.09.2019
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.01.2019 15 ay 31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 15 ay 30.06.2020
     Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi Kayıt için verilen süre Kayıt için son tarih

Sicile kayıt yükümlülüğü KVKK bakımından veri sorumlularının temel yükümlülüklerinden biri olup bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 1.000.000 TL’ye varan idari para cezalarına sebep olabilecektir. Sicile kayda ilişkin detayları önceki yazılarımızdan birinde bulabilir, KVKK’ya ilişkin her türlü sorunuz için veri koruma ekibimizle dataprotection@ersoybilgehan.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

ETİKETLER

gayrimenkul, ticaret, dava, e-ticaret, yatırım, enerji, bağımsız denetim, finans, bilgi teknolojileri, esas sözleşme, şahsi kefalet, şirketler, icra kabiliyeti, yönetmelik, yabancı mahkeme kararı

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.