Bilgilendirme:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Karar Yayımladı: İzinsiz Reklamlara 1 Milyon Türk Lirasına Kadar Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Karar Yayımladı: İzinsiz Reklamlara 1 Milyon Türk Lirasına Kadar Ceza

Güncelleme (07/11/2018): Bu bilgilendirmede yer alan yorumumuza paralel olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 16/10/2018 tarih ve 2018/119 sayılı kararındaki bir cümleyi düzelterek reklam iletişimleri bağlamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerinin açık rıza veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan diğer işleme temellerinden birine dayandırılması gerektiğini açıklığa kavuşturdu. Kararın önceki versiyonu, açık rıza ve diğer işleme temellerinin birlikte bulunmasının gerekli olduğu şeklinde anlaşılabilmekteydi. Düzeltme ilanı, 7 Kasım 2018 tarih ve 30588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 1/11/2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan, 16/10/2018 tarihli ve 2018/119 sayılı ilke kararı [1] ile, ilgili kişinin açık rızası olmadan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki (“Kanun”) diğer işleme şartları sağlanmadan ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri veya aramaları yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumluları adına sayılan amaçlarla ilgili kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri işleme faaliyetlerinin derhal durdurulmasına karar verdi.

Kurul, ilke kararında veri sorumlusunun uygun veri güvenliği düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu ve kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olduğunu vurguladı. İlke karara rağmen ilgili kişinin açık rızası olmaksızın ticari elektronik ileti gönderenler hakkında Kurul tarafından Kanun kapsamında idari işlem başlatılacak söz konusu reklam faaliyetlerinin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yapıldığının tespiti halinde 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıca, ticari elektronik iletilerin yönlendirildiği ilgili kişilere ait telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olması Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil ettiğinden, Kurul tarafından bu durum hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına ihbarda bulunulacak.

[1]  1/11/2018 Tarihli ve 30582 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/10/2018 tarihli ve 2018/119 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı.

ETİKETLER

gayrimenkul, ticaret, dava, yatırım, e-ticaret, finans, enerji, bilgi teknolojileri, bağımsız denetim, icra kabiliyeti, şahsi kefalet, şirketler, esas sözleşme, yönetmelik, yabancı mahkeme kararı

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.