Bilgilendirme:

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT SÜRESİ TEKRAR UZATILDI

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT SÜRESİ TEKRAR UZATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin uzatılmasına karar verdi. Süre uzatımına ilişkin 2019/387 sayılı karar, 27 Aralık 2019 tarihinde kurulun internet sitesinden duyuruldu.

Kurul daha önce, 3 Eylül 2019 tarihli ve 2018/265 sayılı kararıyla;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile
  • Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

VERBİS’e kayıt olmaları gereken tarihi son tarihi 30 Eylül 2019’dan 31 Aralık 2019’a ertelemişti.

Veri sorumluları tarafından VERBİS sistemine yapılan kayıtların önemli bir bölümünde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere aykırılıklar olduğunu tespit eden Kurul, yeni kararıyla yukarıda belirtilen veri sorumluları açısından VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün tamamlanması için süreyi altı ay daha uzatmış ve son kayıt tarihini 30 Haziran 2020’ye ertelemiştir.

Bunun yanı sıra, Kurul 2019/387 sayılı kararında;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün 31 Mart 2020’den 31 Eylül 2020’ye ve
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün 30 Haziran 2020’den 31 Aralık 2020’ye ertelenmesine karar vermiştir.

Sicile kayıt yükümlülüğü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri sorumlularının temel yükümlülüklerinden biri olup bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 1.000.000 TL’ye varan idari para cezalarına sebep olabilecektir.

Sicile kayda ilişkin detayları önceki yazılarımızda bulabilir, konuya ilişkin her türlü sorunuz için veri koruma ekibimizle dataprotection@ersoybilgehan.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

ETİKETLER

yatırım, ticaret, gayrimenkul, finans, e-ticaret, dava, enerji, bağımsız denetim, bilgi teknolojileri, icra kabiliyeti, şahsi kefalet, esas sözleşme, yönetmelik, şirketler, yabancı mahkeme kararı

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.