Bilgilendirme:

COVID-19: Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin Tedbirler

COVID-19: Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin Tedbirler

Bu yazı, Kovid-19 sürecine ilişkin yayımladığımız birçok bilgilendirme makalesinden yalnızca biridir. “Koronavirüse Hukuki Bir Bakış” sayfamıza ve diğer makalelerimize ulaşmak için buraya tıklayınız.

COVID-19: Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin Tedbirler, Süre Uzatımı veya Sözleşmenin Feshi

COVID-19’un ekonomik hayatta yaratabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi amacı ile alınan tedbirlerden biri olan COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile ilgili 2020/5 sayılı Genelge (“Genelge”) 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genelge uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve istisnaları da dahil olmak üzere, bu düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde (örneğin, otoyol, tersane, rıhtım, enerji santrali inşaatı gibi yapım işlerine, koruma ve güvenlik, yazılım hizmetleri gibi hizmet veya mal alımına ilişkin sözleşmeler), salgın sebebi ile sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından, belgelendirilme şartı ile sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi idareler tarafından, genel salgın hastalık halini mücbir sebep olarak kabul eden 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak olup bu kapsamda süre uzatımı veya sözleşmenin feshi kararı verilebilmesi:

  • ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
  • yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve
  • yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi koşuluna tabi tutulmuştur.

Ayrıca Genelge’de, idareler tarafından karar alınmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesinin alınacağı da ifade edilmiştir.

Genelge uyarınca başvuruda bulunmak isteyen okuyucularımızın, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, başvurularını mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yapmaları gerekmektedir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi veya açıklamaya ihtiyaç duymanız hâlinde bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

ETİKETLER

yatırım, gayrimenkul, finans, ticaret, e-ticaret, icra kabiliyeti, enerji, bilgi teknolojileri, bağımsız denetim, dava, şahsi kefalet, esas sözleşme, şirketler, yönetmelik, veri koruma

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.