Koronavirüs:

KORONAVİRÜSE HUKUKİ BİR BAKIŞ: İŞLETMELER İÇİN YÖNLENDİRMELERİMİZ

KORONAVİRÜSE HUKUKİ BİR BAKIŞ: İŞLETMELER İÇİN YÖNLENDİRMELERİMİZ

Yeni koronavirüs (Kovid-19 hastalığı), ticari hayatı derinden etkilemeye devam ediyor ve her sektörden işletmeler için kayda değer risklere yol açıyor. Bu risklerin doğru yönetilmesi içinse hızlı, etkin ve isabetli kararlar alınması önem taşıyor.

Müvekkillerimizi, Kovid-19 sürecindeki hukuki gelişmelerden haberdar etmek ve karar almalarını kolaylaştırmak amacıyla “Koronavirüse Hukuki Bir Bakış” adlı çalışmamızı hayata geçirdik. Bu sayfada, Kovid-19 sürecinde yayımladığımız bilgilendirme metinleri ve makaleleri, konularına göre tasnif edilmiş bir biçimde bulabileceksiniz.

Her zaman olduğu gibi tüm hukuki sorularınız ve talepleriniz için büromuzdaki sorumlu avukatınızla doğrudan iletişime geçebilir veya bize telefon (+90 212 213 23 00) ve e-posta (info@ersoybilgehan.com) ile ulaşabilirsiniz.

Bankacılık ve Finans

Döviz Alımlarında Uygulanan Bsmv Oranı Yüzde 1’den Tekrar Binde 2‘Ye Düşürüldü (06.10.2020)

30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, kambiyo alımlarında uygulanan BSMV oranı, kararın yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere yüzde 1’den tekrar binde 2’ye indirildi.

Bilgi Teknolojileri

Ticari İleti Yönetim Sistemi için Belirlenen Son Tarihler Tekrar Ertelendi (02.12.2020)

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyuruyla, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarih tekrar ertelendi.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi İçin Belirlenen Son Tarihler Tekrar Ertelendi (28.08.2020)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari ileti onaylarının İYS’ye aktarılması için belirlenen son tarih tekrar ertelenerek 1 Aralık 2020 olarak belirlendi.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi İçin Belirlenen Son Tarihler Ertelendi (28.05.2020)

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde 23 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan duyuru ile ticari ileti onaylarının İYS’ye aktarılması için belirlenen son tarih 31 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. Bu ertelemeye bağlı olarak ticari ileti alıcılarının İYS’ye kaydedilen onayları kontrol süresi de 1 Aralık 2020’ye ertelendi.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Kuruluyor: İşlemler İçin Son Tarih 1 Haziran 2020 (06.03.2020)

4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birlikte, ticari elektronik ileti gönderen gerçek ve tüzel kişilere Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (“İYS”) kayıt yükümlülüğü getirildi.

Dava Takibi

Çek İbrazı Süreleri ve Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipler Bakımından Süreler Durduruldu! (30.04.2021)

Yeni Alınan Kovıd-19 Tedbirleri Kapsamında Tam Kapanma Döneminde Görülecek Duruşmalar Ertelendi (28.04.2021)

Yargıda Sürelerin Durdurulması 15 Haziran 2020’ye Uzatıldı! (30.04.2020)

COVID-19 hastalığı ile ilgili yargı alanında alınan tedbirlere bir yenisi eklendi.

Yargılamada Sürelerin Durdurulmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (27.03.2020)

COVID-19 salgını yayılmaya devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 25.03.2020 tarihinde kabul ettiği 7226 sayılı Kanun ile bu kez salgınının yaratabileceği hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yargılamalara ilişkin sürelerin durdurulmasını düzenledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıda Usule İlişkin Süreleri 30 Nisan 2020’ye Kadar Durdurdu (25.03.2020)

COVID-19 salgını nedeniyle duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile icra ve iflas takiplerine yönelik durdurma kararından sonra bu kez de yargılamalara ilişkin sürelerde yeni düzenleme yapıldı.

Türk Makamları Covıd-19 Hastalığının Yayılmasını Engellemek İçin Yargıda Ek Tedbirler Alıyor (23.03.2020)

Yeni korona virüsünün sebep olduğu COVID-19 hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla makamlarca yargı alanında tedbirler alınmaya devam ediyor.

Denizcilik, Nakliyat ve Taşımacılık

New Precautions Issued for Marine Transport Industry to Fight the Covid-19 Pandemic (17.03.2020)

With the global community holding their breath to see how the COVID-19 pandemic will affect all aspects of our lives, from business to our daily behavior, governments are issuing precautions to slow down the worrying trend of the infection.

Fikri Mülkiyet

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Devlet Yardımları Yeniden Düzenlendi (11.05.2020)

Genel Sözleşme Hukuku

COVID-19’un Sözleşmeler Üzerindeki Olası Etkileri: Aşırı İfa Güçlüğü (08.04.2020)

Covid-19’un gerek işgücü teminini gerekse tedarik zincirleri ile ticari ilişkiler üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri nedeniyle birçok gerçek ve tüzel kişinin sözleşmeler ile üstlenmiş oldukları yükümlülükleri yerine getirememesi veya bu yükümlülükleri yerine getirmenin kendileri bakımından son derece güçleşmesi kaçınılmazdır.

İş Hukuku

İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı ve Buna Bağlı Zorunlu Ücretsiz İzin Uygulaması Sona Erdi (05.07.2021)

Fesih yasağı ve buna bağlı zorunlu ücretsiz izinle ilgili uygulama sona ermiştir.

İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Tekrar Uzatıldı (03.05.2021)

30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iş sözleşmelerinde fesih yasağı süresi ile buna bağlı zorunlu ücretsiz izinle ilgili düzenleme 30 Haziran 2021 tarihine kadar tekrar uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 30 Haziran’a Kadar Uzatıldı (28.04.2021)

23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kovid-19 Yeni Düzenlemeyi Hızlandırdı: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (29.03.2021)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı ve Buna Bağlı Zorunlu Ücretsiz İzin Süreleri Tekrar Uzatıldı (12.03.2021)

İş sözleşmelerinde fesih yasağı süresi ile buna bağlı zorunlu ücretsiz izinle ilgili düzenleme 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Tekrar Uzatıldı (23.02.2021)

19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı Ve Zorunlu Ücretsiz İzin Süreleri Tekrar Uzatıldı (30.12.2020)

İş sözleşmelerinde fesih yasağı süresi ile buna bağlı zorunlu ücretsiz izinle ilgili düzenleme iki ay uzatıldı.

Kovid-19 Kaynaklı Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru ve Uygulama Süreleri Uzatıldı (24.12.2020)

Kovid-19 kaynaklı kısa çalışma ödeneği süresi ile başvurular için verilen ek süre uzatıldı.

Kovid-19 Kaynaklı Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları için Ek Süre (02.12.2020)

1 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kovid-19 kaynaklı kısa çalışma ödeneği başvuruları için 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Tekrar Uzatıldı (28.10.2020)

27 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile iş sözleşmelerinde fesih yasağı, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği süreleri iki ay uzatıldı.

İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Tekrar Uzatıldı (04.09.2020)

3 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iş sözleşmelerinde fesih yasağı ve bununla ilgili zorunlu ücretsiz izin uygulamaları iki ay süreyle uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanma Süresi Tekrar Uzatıldı (01.09.2020)

30 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Covid-19 kaynaklı mücbir sebeple 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, aynı işçiler için aynı şartlarda geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatılmıştır.

İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Tekrar Uzatıldı (08.07.2020)

İş sözleşmelerinde fesih yasağı ve bununla ilgili zorunlu ücretsiz izin uygulamaları 17 Ağustos 2020’den 17 Eylül 2020’ye kadar uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanının İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı Süresini Uzatma Yetkisi Genişletildi (30.07.2020)

Cumhurbaşkanının fesih yasağı süresini uzatma yetkisinin bu derecede genişletilmesi, halihazırda 17 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve buna bağlı zorunlu ücretsiz izin düzenlemelerinin tekrar uzatılacağı yönünde bir işaret olarak yorumlanabilir.

İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı (03.07.2020)

İş sözleşmelerinde fesih yasağı, zorunlu ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği uygulamaları 1 ay süreyle uzatılmıştır.

Yeni Kanun: İş Sözleşmelerinde Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Ücret Desteği (21.04.2020)

Torba Yasa ile iş sözleşmelerinin feshi belirli bir süre için yasaklandı. Ayrıca zorunlu ücretsiz izin ve işçilere ücret desteği konuları düzenlendi.

Veri Koruma ve İş Hukuku Perspektifinden İşyerinde Koronavirüs ile Mücadele: Bölüm 2 (30.03.2020)

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde yeni koronavirüs salgının giderek yaygınlaşması sonucu dünya genelinde ve Türkiye’de birçok işyeri çeşitli önlemleri hayata geçirdi. Bu yazımızda, işyerinde salgınla mücadele kapsamında alınan ve giderek daha da yaygınlaşan tedbirleri iş hukuku çerçevesinde değerlendirdik.

Kişisel Verilerin Korunması

Verbis’e Kayıt Süreleri Tekrar Uzatıldı (15.03.2021)

KVK Kurumu, kayıt yükümlülüğü altındaki tüm veri sorumluları için belirlenen VERBIS kayıt süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Verbis Kaydını Tamamlayamayan Veri Sorumlularına Kuruldan Son Uyarı ve Ek Süre (02.10.2020)

Covid-19 sürecinde ortaya çıkan imkânsızlıklar nedeniyle bazı veri sorumlularının süresi içinde VERBİS kayıt yükümlülüğünü tamamlayamadığını tespit eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sicile kayıt yükümlülüğünün tamamlanması için ilgili veri sorumlularına ek süre verilmesine karar verdi. Konuya ilişkin 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı karar, dün Kurul’un internet sitesinden duyuruldu.

Veri Sorumluları Siciline (Verbis) Kayıt Süresi Covıd-19 Nedeniyle Uzatıldı (24.06.2020)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin tekrar uzatılmasına karar verdi. Süre uzatımına ilişkin 2020/482 sayılı karar, dün kurulun internet sitesinden duyuruldu.

Veri Koruma ve İş Hukuku Perspektifinden İşyerinde Koronavirüs ile Mücadele: Bölüm 1 (16.03.2020)

Pandemik bir hastalıkla mücadele gibi hayati bir konuyla karşı karşıya olunsa da işletmelerin belirli sınırlamalara ve yükümlülüklere tabi olduğunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Bu yazımızda konuyu kişisel verilerin korunması hukuku çerçevesinde değerlendirdik.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Dağıtımı Sınırlandırması Sona Erdi (06.01.2021)

Sermaye şirketlerinde kâr payı dağıtımına ilişkin sınırlandırmalar 2020 yıl sonu itibariyle ortadan kalkmıştır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren sermaye şirketlerinin geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerini dağıtıma konu etmesi ve yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi vermesi artık mümkündür.

Sermaye Şirketlerine Yönelik Kâr Dağıtımı Sınırlandırması Üç Ay Uzatıldı (18.09.2020)

18 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kâr payı dağıtımı sınırlandırmasının geçerlilik süresi 30 Eylül 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Döviz Alımlarında Uygulanan BSMV Oranı Binde 2‘den Yüzde 1’e Yükseltildi (01.06.2020)

Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı, kararın yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere binde 2’den yüzde 1’e yükseltildi.

Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımını Sınırlandıran Düzenlemenin İstisnaları Belirlendi (21.05.2020)

17 Mayıs 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin istisnalar belirlendi.

Kanun Teklifi Yasalaştı: Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımı Sınırlandırıldı (17.04.2020)

Sermaye şirketlerinin 2019 yılı ve öncesinde elde ettikleri kâra ilişkin kâr payı dağıtımının sınırlandırılması hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na geçici bir madde eklendi. Buna göre sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının en fazla %25’inin dağıtımına karar verebilecek.

Kanun Teklifinde Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımının Sınırlandırılması Öngörülüyor (15.04.2020)

Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle TBMM’ye sunuldu. Kanun Teklifi’nin 11. maddesi, sermaye şirketlerinin 2019 yılı ve öncesinde elde ettikleri kâra ilişkin kâr payı dağıtımının sınırlandırılması hakkında Türk Ticaret Kanunu’na geçici bir madde eklenmesini öngörüyor.

COVID-19: Kamu İhale Sözleşmelerine İlişkin Tedbirler (02.04.2020)

COVID-19’un ekonomik hayatta yaratabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi amacı ile alınan tedbirlerden biri olan COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile ilgili 2020/5 sayılı Genelge (“Genelge”) 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

ETİKETLER

finans, yatırım, gayrimenkul, ticaret, bilgi teknolojileri, e-ticaret, enerji, icra kabiliyeti, dava, veri koruma, şirketler, şahsi kefalet, bağımsız denetim, yönetmelik, esas sözleşme

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.