Bilgilendirme:

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK DEVLET YARDIMLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK DEVLET YARDIMLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Bu yazı, Kovid-19 sürecine ilişkin yayımladığımız birçok bilgilendirme makalesinden yalnızca biridir. “Koronavirüse Hukuki Bir Bakış” sayfamıza ve diğer makalelerimize ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kültür ve sanat, Türkiye ve dünyada neredeyse tüm etkinlik ve organizasyonların iptal edilmesi veya ertelenmesi sebebiyle şüphesiz ki Kovid-19’dan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. İşte tam olarak bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanı geçtiğimiz aylarda özel tiyatroların temsilcileriyle bir araya gelerek özel tiyatrolara destek paketi verilmesini planladıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamanın akabinde, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikler (“Değişik Yönetmelik”) 5 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Değişik Yönetmelik ile getirilen önemli değişiklikler şu şekildedir:

“Özel tiyatro” tanımı değiştirilmiştir:

Özel tiyatro önceden “hobi amaçlı etkinlikler dışında tiyatro faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişileri veya özel hukuk tüzel kişileri” şeklinde tanımlanmıştı. Bu tanım, Değişik Yönetmelik ile değiştirilmiş olup güncel tanım şu şekildedir: “tiyatro alanında faaliyet gösteren, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir sayılan ve Bakanlıkça oluşturulan sistemde kayıtlı olan özel hukuk tüzel kişiler ile Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişiler”.

Bu doğrultuda, Değişik Yönetmelik ile getirilen tanımın kapsamının bazı kriterler uyarınca sınırlandırıldığı görülmektedir.

Başvuru tarihi değiştirilmiştir:

5 Mayıs 2020’den itibaren özel tiyatrolar yardım başvurularını her yılın 1 Temmuz ve 31 Temmuz tarihleri arasında sunacaklardır. Değişik Yönetmelik’ten önce bu tarihler 15 Temmuz ile 15 Ağustos olarak belirlenmişti.

Bakanlık bundan böyle amatör tiyatrolara yardım sağlamayacaktır:

Yakın zamana kadar amatör tiyatroların Bakanlığa başvurması ve yıllık azami 18.000 TL’ye kadar yardım alması mümkündü. Amatör tiyatroların, Değişik Yönetmelik ile yardım alacaklar listesinden çıkarılmış olmaları nedeniyle bundan böyle Bakanlıktan yardım almaları mümkün olmayacaktır. Bu, profesyonel ve geleneksel tiyatrolara sağlanacak yardım paketinin arttırılması için gerekli bir adımdı.

Yardım tutarları arttırılmıştır:

Değişik Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Bakanlık, özel tiyatroların projelerine başvuru sürecinde sunacakları toplam tahmini maliyetin %50’sine kadar yardım yapabilirdi. Her halükarda yardım tutarları profesyonel tiyatrolar için 80.000 TL’yi, amatör tiyatrolar için 18.000 TL’yi ve geleneksel tiyatrolar için 15.000 TL’yi geçemezdi.

Bakanlık, Değişik Yönetmelik ile amatör tiyatroları yardım alacaklar listesinden çıkarmış olup profesyonel ve geleneksel tiyatrolara ödenecek yardım tutarlarını arttırmıştır. Yeni oran ve tutarlar aşağıdaki gibidir:

  • Bakanlık, özel tiyatroların projelerine başvuru sürecinde sunacakları toplam tahmini maliyetin %70’ine kadar yardım yapabilecektir.
  • Profesyonel tiyatrolar için yardım tavanı yıllık 150,000 TL’dir.
  • Geleneksel tiyatrolar için yardım tavanı yıllık 30.000 TL’dir.

Yardım alanların sorumlulukları hafifletilmiştir:

Kovid-19 salgını nedeniyle Değişik Yönetmelik’e eklenen geçici madde ile yardım alan tiyatroların aldıkları yardıma ilişkin yükümlülükleri hafifletilmiştir. Bu noktada, bu tiyatroların bundan böyle Değişik Yönetmelik’in 14. maddesinin (a) ve (ç) bendinde sayılan evrakları sunması gerekmemektedir. Bu madde aynı zamanda yardım alan tiyatro tarafından sergilenmesi gereken asgari oyun sayısıyla ilgili kolaylıklar da getirmektedir. Bu noktada, okurlarımızı maddenin uygulanabilirliğinin 2020 yılıyla sınırlı olduğu konusunda uyarırız.

Konu hakkında daha detaylı bilgi veya açıklamaya ihtiyaç duymanız hâlinde bize ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER

yatırım, gayrimenkul, ticaret, finans, e-ticaret, enerji, icra kabiliyeti, dava, bilgi teknolojileri, bağımsız denetim, şahsi kefalet, esas sözleşme, şirketler, yönetmelik, veri koruma

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.