Bilgilendirme:

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILAR HAKKINDA USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILAR HAKKINDA USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI

Sosyal medya için yeni düzenlemeler getiren 7253 sayılı Kanun’un (“Değişiklik Kanunu”) 30 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını ve 5651 sayılı Kanun’da önemli değişiklikler öngördüğünü, buna ek olarak, Değişiklik Kanunu kapsamındaki düzenlemelerin 31 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini ancak temsilci belirleme dahil Yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcılarının yükümlülüklerine dair hükümlerin 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe gireceğini önceki bilgilendirme yazımızda açıklamıştık.

Yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcılarının yükümlülükleri, 1 Ekim 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Buna paralel olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (BTK), sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar” (“Usul ve Esaslar”) adlı kararı da 2 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Kanunu’nun getirdiklerini tekrar etmemek adına bu yazımızda yalnızca Usul ve Esaslar’ın öngördüğü veya açıklığa kavuşturduğu hususlara değinilecektir. Değişiklik Kanunu’nun getirdikleri hakkında genel bilgi edinmek için konuya ilişkin önceki yazımızı inceleyebilirsiniz.

“Sosyal Ağ Sağlayıcı” ve Yükümlülükleri

Değişiklik Kanunu ile 5651 sayılı Kanun’a internet ortamının yeni bir aktörü olarak giren “sosyal ağ sağlayıcı”, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştı.

Usul ve Esaslar ile “sosyal ağ sağlayıcı” tanımına ilişkin belirli ilkeler belirlendiği görülmektedir. Buna göre internet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren gerçek veya tüzel kişiler sosyal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar da kapsam dışında kalacaktır.

Temsilcinin Görevleri

5651 sayılı Kanun’a eklenen ek madde 4 uyarınca Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının (“Yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcı”) en az bir yetkili kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemesi zorunlu hale getirilmişti. Usul ve Esaslar’ın 7. maddesinde, temsilcinin görevlerinin tek tek sayıldığı ve açıklığa kavuşturulduğu görülmektedir. Buna göre belirlenen temsilci veya temsilciler;

1. BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği ya da adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesini,

2. Kişiler tarafından 5651 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını,

3. Raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesini,

4. Yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini,

5. İnternet Kanunu kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini,

temin edecektir.

Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcılar, 5651 sayılı Kanun’un 9 ve 9/A maddeleri kapsamında ilgili kişilerden aldıkları başvuruları en geç 48 saat içerisinde cevaplamakla yükümlü tutulmuştu. Usul ve Esaslar’ın 19. maddesine göre BTK, ilgili kişinin şikâyeti üzerine Yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcının cevaplandırma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini inceleyebilecek, bu incelemede (1) sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüğünü etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli sistemleri kurup kurmadığı, (2) sosyal ağ sağlayıcının belirli kişilere veya kurumlara düzenli olarak olumsuz cevap vermesi, (3) sistematik olarak başvurulara süresinde yanıt vermemesi ve (4) başvurulara verilen olumsuz cevapların gerekçesiz olması hususları göz önünde bulundurulacaktır.

Usul ve Esaslar ile birlikte Yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcıların ayrıca, ilgili kişilerden gelecek başvuruların Türkçe dil seçeneği kullanılarak yapılabilmesini temin etmesi ve Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplaması zorunlu kılınmıştır.

Kullanıcı Verilerinin Türkiye’de Barındırılması

Değişiklik Kanunu ile Yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcılar için Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü öngörülmüştü. Usul ve Esaslar uyarınca, temel kullanıcı bilgileri ile BTK tarafından bildirilebilecek hususlara ilişkin verilerin Türkiye’de barındırılması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına öncelik verilecektir. Ayrıca, bu bağlamda alınan tedbirlere ilişkin olarak her raporlama döneminde BTK tarafından bildirilen hususları da kapsayacak şekilde BTK’ya bilgi verilecektir.

Konuya ilişkin her türlü sorunuz için bizimle corporate@ersoybilgehan.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

ETİKETLER

yatırım, finans, gayrimenkul, ticaret, e-ticaret, icra kabiliyeti, enerji, bilgi teknolojileri, dava, bağımsız denetim, şahsi kefalet, esas sözleşme, şirketler, yönetmelik, veri koruma

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.