Bilgilendirme:

CUMHURBAŞKANI KARARI, BEDELİ DÖVİZ VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERE KISITLAMA GETİRDİ

CUMHURBAŞKANI KARARI, BEDELİ DÖVİZ VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERE KISITLAMA GETİRDİ

13 Eylül 2018 tarihli CumhurbaşkanI Kararı (“Karar”) [1] ile Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz cinsiden veya dövize endeksli olarak yapabilecekleri işlemlere kısıtlamalar getirildi.

Karara göre, aşağıdaki üç şartın sağlandığı sözleşmelerde sözleşme bedeli ve söz konusu sözleşmelere bağlı ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.

  • Sözleşme taraflarının Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler olması
  • Sözleşme konusunun menkul ve gayrimenkul alım satımı, taşıt ve finansal kiralama, leasing, her türlü menkul ve gayrimenkul kiralamasına ilişkin olması veya söz konusu sözleşmenin iş, hizmet veya eser sözleşmesi niteliğinde olması
  • Sözleşmenin Bakanlık tarafından belirlenecek istisnalar içerisinde yer almaması

Bugün (13 Eylül 2018) itibariyle yürürlüğe girmiş olan bu karar, hâlihazırda akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmiş bedellerin ise otuz gün içerisinde sözleşme taraflarınca Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesini gerektiğini de belirtmektedir.

İş, hizmet ve eser sözleşmelerinin kararda yer alması nedeniyle karma ve kendine özgü (sui generis) sözleşmelerin, taşıma sözleşmelerinin ve pek çok diğer özel nitelikli sözleşmenin düzenlemeye tabi olup olmadığı sorularını akla getirmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise düzenlemenin istisnalarını henüz belirlememiş ancak ilgili düzenlemenin yakın zamanda yapılacağı Bakan tarafından belirtilmiştir.

Karar, söz konusu düzenlemeye aykırılığın yaptırımı özel olarak öngörülmemiş olsa da, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3. maddesi Cumhurbaşkanının Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişilerin üç bin Türk Lirasından yirmi beş bin Türk Lirasına kadar[2] idarî para cezası ile cezalandırılacağını öngörmektedir. Aynı maddede, yazılı suçların tekrar etmesi halinde verilecek cezaların iki kat olarak hükmedileceği de açıklanmıştır. Ek olarak karar, değişiklik getirdiği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, işlemlerinde karara aykırılıklar tespit edilenler hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun arama ve el koymaya dair hükümlerinin uygulanacağını belirtmektedir. Söz konusu cezaların nasıl uygulanacağı, denetimlerin nasıl yapılacağı ise akla gelen diğer soruları oluşturmakta olup, ikincil düzenlemelerin yayımlanması ve Bakanlığın uygulamaya ilişkin yaklaşımının belirli hale gelmesi ile birlikte bu soruların cevaplanacağı düşünülmektedir.

Bakanlık tarafından uygulamalara getirilecek açıklamalar ve istisnalar ile konu hakkındaki gelişmeler takip edilerek bilgilerinize sunulacaktır.

[1] 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı ve 12.09.2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı

[2] Yeniden değerleme oranları uyarınca 2018 yılı için 6300 Türk Lirasından 52 600 Türk Lirasına kadardır.

ETİKETLER

gayrimenkul, ticaret, dava, yatırım, e-ticaret, finans, enerji, bağımsız denetim, bilgi teknolojileri, icra kabiliyeti, şahsi kefalet, şirketler, esas sözleşme, yönetmelik, yabancı mahkeme kararı

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.