Bilgilendirme:

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNDE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNDE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

21 Ocak 2021 tarihli bilgilendirme yazımızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikleri ve hamiline yazılı hisse senetlerine ilişkin yeni düzenlemeleri açıklamış, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte hissedarı oldukları anonim şirkete başvurmaları gerektiği konusunda okuyucularımızı bilgilendirmiştik. Yazımızda ayrıca hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretlerin Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir tebliğ ile belirleneceğini belirtmiştik. Söz konusu tebliğ, “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ) adıyla 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de aşağıdaki hususlar düzenlenmektedir:

  • Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması, dağıtılması ve devri (Madde 4 ve 5);
  • Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanması (Madde 6);
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtların nasıl tutulacağı, bu kayıtların paylaşılması, iptali, kaydın etkisi (Madde 7, 8, 9 ve 10);
  • Bildirimin usulü (Madde 11);
  • Şirket ve pay sahiplerinin yeni oluşturulan kayıtlar ve mevcut kayıtlar hakkında nasıl bilgilendirilecekleri (Madde 12);
  • Hacze ve tedbire konu edilen payların durumu (Madde 13);
  • Küçükler, kısıtlılar ve mirasçıların bildirimi (Madde 14);
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından uygulanacak ücretler (Madde 15);
  • Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte hamiline yazılı pay senedine sahip olan kişilerin bu senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu’na nasıl bildireceği (Geçici Madde 1).

Konuya ilişkin her türlü sorunuz için bizimle corporate@ersoybilgehan.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

ETİKETLER

yatırım, finans, gayrimenkul, ticaret, bilgi teknolojileri, e-ticaret, dava, enerji, icra kabiliyeti, şahsi kefalet, bağımsız denetim, şirketler, veri koruma, esas sözleşme, yönetmelik

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.