Bilgilendirme:

ZORUNLU ARABULUCULUK TİCARİ UYUŞMAZLIKLARI DA KAPSAYACAK!

ZORUNLU ARABULUCULUK TİCARİ UYUŞMAZLIKLARI DA KAPSAYACAK!

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle iş hukukundan doğan bir takım uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunlu tutulmuştu.

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“7155 sayılı Kanunu”) ise, adı geçen takiplerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirleme amacı taşımasına rağmen, Türk Ticaret Kanunu’na getirdiği değişiklikler sebebiyle ayrı bir önem taşımaktadır. Söz konusu yenilikler ile bu kez de belirli ticari uyuşmazlıkların zorunlu arabuluculuğa tabi olması öngörülmüştür.

HANGİ ŞARTLARDA ARABULUCULUK ZORUNLU OLACAKTIR?

  • TTK’nın 4. maddesinde veya diğer kanunlarda öngörülen bir ticari dava ise
  • Uyuşmazlık konusunu bir miktar paranın ödenmesine ilişkin bir alacak veya tazminat talebi ise

NASIL BAŞVURULUR?

Arabuluculuk sürecine başvurmak isteyen taraf, uyuşmazlığın konusuna göre belirlenecek yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise bu konuda görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapacaktır.

Arabuluculuk sürecinde görev alacak arabulucu, kural olarak arabuluculuk siciline kayıtlı ve yetkili arabuluculuk bürosuna bildirilmiş listede yer alan arabulucular arasından büro tarafından belirlenecektir. Ancak taraflar, bu listede yer alan herhangi bir arabulucunun görevlendirilmesi konusunda anlaşırlarsa, süreçte bu arabulucu görev alacaktır.

Arabulucu, tarafları ilk toplantıya katılmak üzere davet edecektir. Taraflar, arabuluculuk görüşmelerine avukatları ile katılmak hakkına sahiptir.

ARABULUCULUK SÜRESİ

Arabulucu, başvuruyu altı (6) hafta içinde sonuçlandıracak, bu süre zorunlu hallerde en fazla iki (2) hafta uzatılabilecektir.

Arabuluculuk sürecinde tarafların ilk toplantıya katılması önemlidir. Zira taraflardan biri mazeret bildirmeden toplantıya katılmamışsa ve süreç bu nedenle sona ererse, toplantıya katılmayan taraf dava sonunda haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamını ödemekle yükümlü olacaktır.

ARABULUCU ÜCRETİ NASIL BELİRLENECEK VE HANGİ TARAF KARŞILAYACAK?

Arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili arabuluculuk ücreti, süreç sonunda tarafların anlaşıp anlaşamamalarına göre farklılık gösterecektir.

Şayet taraflar anlaşamaz ise, iki saatten az süren görüşmeler için taraflar herhangi bir ücret ödemeyecek, iki saatten uzun süren görüşmelerde ise Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’nin Birinci Kısmı uyarınca belirlenecek tutar üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu ücret, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak ödenecektir.

Tarafların anlaşmaları hâlinde ise, arabuluculuk ücreti, yine Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi İkinci Kısmı uyarınca belirlenecek ve aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak ödenecektir.

ZORUNLULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin dava açılabilmesi için, tarafların öncelikle arabuluculuğa başvurmuş olması gerekecektir. Zorunluluğa tabi olduğu halde arabuluculuğa başvurulmaksızın açılan davalar, dava şartının oluşmadığı gerekçesiyle Mahkemece herhangi bir işlem yapılmaksızın ilk aşamada usulden reddedilecektir.

ETİKETLER

yatırım, gayrimenkul, ticaret, finans, e-ticaret, enerji, icra kabiliyeti, dava, bilgi teknolojileri, bağımsız denetim, şahsi kefalet, esas sözleşme, yönetmelik, şirketler, veri koruma

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.