Bilgilendirme:

Ticari Defterlerin Tasdiki Hakkında

Ticari Defterlerin Tasdiki Hakkında

Yıl sonuna yaklaştığımız bu günlerde şirketinizin ticari defter tasdiklerine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz.

Türkiye’de kurulu ticari şirketlerin, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca fiziki ortamda tutulan;

  • Yevmiye defteri,
  • Defteri kebir,
  • Envanter defteri,
  • Pay defteri,
  • Yönetim kurulu karar defteri,
  • Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri

açılış onaylarının, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter nezdinde yaptırılması gerekmektedir. Bu demektir ki, hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerin 2018 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en son mesai günü olan 29 Aralık 2017 akşamına noter nezdinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, Şirketlerin hâlihazırda kullandıkları pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterleri, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca, kapanış tasdikleri sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri için yapılması zorunludur. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 30 Haziran 2018 gününe kadar), yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 31 Ocak 2018 gününe kadar) notere yaptırılabilecektir.

Yeterli yaprakları bulunması halinde, yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir için ise, bu defterleri ertesi yılda da kullanmak isteyenler yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde (hesap dönemi takvim yılı olanlarda 31 Ocak 2018 gününe kadar) noterde ara tasdik işlemi yaptırarak kullanmaya devam edilebilirler. Bu durumda tekrar açılış onayı ve kapanış tasdiki işlemlerin yapılması gerekmemektedir.

Nihai olarak, defterlerin süresi içerisinde açılış ve kapanış tasdikinin yapılmamasının hem Vergi Usul Kanunu’nun 352nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası hem de Türk Ticaret Kanunu’nun 562'nci maddesi uyarınca idari para cezasına tabi olacağına dikkatinizi çekeriz. Ayrıca bir ihtilaf halinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 222'nci maddesi uyarınca ancak kanuna göre açılış ve kapanış tasdikleri yapılmış, eksiksiz ve usulüne uygun olarak kaydedilmiş ve tutulmuş olmaları halinde ticari defterlerin şirket için delil teşkil edeceklerini de hatırlatmak isteriz.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

ETİKETLER

ticari defter

ETİKETLER

gayrimenkul, ticaret, dava, e-ticaret, yatırım, enerji, finans, bağımsız denetim, bilgi teknolojileri, esas sözleşme, şahsi kefalet, şirketler, icra kabiliyeti, yönetmelik, yabancı mahkeme kararı

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.