Bankacılık ve Finans

Tüm ekonomilerin merkezinde, uluslararası işlemlerin daha kolay ve daha güvenli hale getirilmesi için finansman düzenlemeleri geliştirilmesi yer almaktadır.

Image

ErsoyBilgehan’ın yaklaşımı, karmaşık finansman düzenlemeleri için en basit, şeffaf ve açık şekilde yapılandırılmış sözleşmeler geliştirmektir. Bankacılık ve finans ekibimiz, muhtelif bankacılık ve finans işlemlerinin yapılandırılması, sözleşmelerin ve bunlarla ilgili diğer belgelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi hususlarında müvekkillerine görüş vermektedir.

ErsoyBilgehan, birçok teminatlandırılmış ve teminatlandırılmamış finans işlemine ilişkin hizmet vermektedir. Söz konusu işlemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Konsorsiyum kredilendirmeleri
  • Varlığa dayalı kredilendirmeler
  • Akreditif kredilendirmeleri
  • Satın alma kredileri
  • Faiz oranı ve para birimi swapı ve diğer hedging araçları da dahil olmak üzere türev ürünler
  • Emlak geliştirme ve satın alma kredilendirmeleri
  • Çıkış finansmanları dahil iflasa ilişkin kredilendirmeler

Uzmanlık Alanı Bankacılık ve Finans Olan Avukatlarımız