Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar, ErsoyBilgehan’ın ana yetkinlik alanlarından biridir. Amacı müvekkillerimizin işlemlerinin en verimli ve profesyonel yöntemlerle tamamlanmasını sağlamak olan ekibimiz, karşılaştıkları problemleri son derece sorumlu ve takım merkezli bir şekilde yaratıcı çözümlerle sonlandırmalarıyla tanınmaktadır. Birleşme ve devralmaları, ticari bir vizyon ve girişimci perspektifiyle ele almakta, her sene çok sayıda birleşme ve devralmada müvekkillerimize öncelikli olarak hizmet vermekteyiz.

Image

Ekibimiz birleşme ve devralma süreçlerinde her açıdan hizmet vermektedir. Ayrıca varlık ve hisse tabanlı birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve ortak girişimler dâhil her konuda üst düzey eğitim ve tecrübe sahibidir. Çeşitli sektörlerde, Türkiye pazarında ve uluslararası arenada birçok üst düzey anlaşmada müvekkillerimize hizmet vermiş olmakla birlikte tecrübemiz, derin ve çeşitli alanlarda olup devralan ve devreden tarafların her ikisinin temsilini de içermektedir.

Multidisipliner bir temelde çalışan ekibimiz sayesinde üst düzey inceleme ve işletme mevzularını da içeren her türlü birleşme ve devralmada görev almaktayız.

ErsoyBilgehan Birleşme ve Devralma ekibi gayrimenkul, bankacılık ve finans, dava takibi, fikri mülkiyet, bilgi teknolojileri, anti-tröst ve ticaret düzenlemeleri, iş ve istihdam, sigortacılık, kamu sözleşmeleri, kamu ilişkilerini içeren birçok alanda uzmanlık sahibi avukatları ile multidisipliner bir yaklaşıma sahiptir. Ekip üyelerimiz geniş tecrübe sahibi olup birleşme ve devralma işlemlerindeki görevlerinin bilincindedir ve anlaşmayı hızlandırmak için en verimli ve yaratıcı biçimde çalışırlar.

Hizmetlerimiz içinde şunlar yer almaktadır:

  • Birleşme, devralma ve yeniden örgütlenmelere ilişkin tüm mevzular
  • Birleşme veya devralmanın rekabet hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması
  • Bilgi odasının (i.e. data room) kurulumu ve devralma öncesi/sonrası hukuki inceleme yapılması (iş hukuku ve çevre hukuku konuları dâhil)
  • Başlangıç belgeleri (acentelik sözleşmeleri, gizlilik sözleşmesi, niyet mektubu, teklif) ile sözleşmesel belgelerin (hisse alım/satım anlaşmaları, satıcının tazmin yükümlülükleri, hissedar anlaşmaları) müzakeresi ve hazırlanması
  • Devlet ve borsa kurumları ile iletişim ve müvekkile bu konularda destek verilmesi
  • Finansman sözleşmeleri

Uzmanlık Alanı Birleşme ve Devralmalar Olan Avukatlarımız