Mevzuata Uyum ve Ruhsatlandırma

Türkiye’de başarılı bir girişimi idare etmek için yerel, bölgesel ve ulusal makamları ve kuralları iyi anlamak hayati bir öneme sahiptir. İşiniz ister hizmet sektöründe olsun ister üretim sektöründe olsun sahip olduğunuz araziler, çalıştığınız bürolar, istihdam ettiğiniz elemanlar, sunduğunuz hizmetler ve ürettiğiniz ürünler üzerinde bu kuralların önemli bir etkisi vardır. Çevre hukukundan planlama ruhsatlarına kadar yerel şehircilik mevzuatı Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler ile birlikte değişmektedir.

Image

Kamu hukuku sadece yerel iş çevrelerini anlamak noktasında değil ayrıca işletmelerin önemli bir pazar olan kamu sektöründeki yeri için de önemlidir. ErsoyBilgehan kamu sektörü için gerekli tedarik şartlarını sağlayacak şekilde ürün ve hizmet sağlamanız konusunda işletmelere yardım etmektedir. Kamu sektörü müşterileri değişmekte ve e-devlet ve dışa iş yaptırma gibi yeni çalışma yöntemleri arayışına girmektedir. Acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kamu otoritelerine ve tedarikçilerine tavsiye vermekteyiz.

Posta hizmetleri, enerji ve taşımacılık sektörleri dâhil olmak üzere serbestleşme sürecinde olan sektörlerde kamusal düzenleyici mevzuatı iyi anlamak temel teşkil etmektedir. Endüstri uygulamalarının standartlarını ve ulusal düzenleyici makamların hedeflerini yakından takip ediyoruz. Farklı ülkelerdeki yeni müşteriler, tedarikçiler ve partnerler ile ilişkiler geliştirmek konusu da dâhil olmak üzere yeni iş kurma ve yeni düzenleyici kurallara uyum sağlama konusunda pratik tavsiyelerde bulunmaktayız.

ErsoyBilgehan, avukatlarının birbirinden farklı ve birbirini tamamlayan yetenek ve tecrübelerinden yararlanmaktadır. Kompleks kamu ihaleleri ve büyük kalkınma projeleri de dâhil olmak üzere geniş bir çerçevedeki hukuki konularda hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız ayrıca otoritelerce regüle edilen medikal, finans, telekomünikasyon, medya, enerji ve doğal kaynak alanlarında uzmanlık sahibidirler.

Büyük şirketler, gruplar, devlet, diğer kamu kuruluşları ve hastaneler de dâhil olmak üzere Türk ve uluslararası müvekkillerimizin kendilerine mahsus ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak nitelikte hukuki hizmet vermekteyiz. Türk, Avrupalı ve diğer yabancı yatırımcıların dahil olduğu büyük çaplı ve kompleks işlemleri uluslararası arenada gerçekleştirmekteyiz.

Bu alandaki hukuki hizmetlerimiz

  • Telekomünikasyon, taşımacılık ve enerji sektörleri dâhil olmak üzere kamu sektöründe gerçekleşen işlerin tüm süreçleri ve ilgili düzenleyici kurallarına ilişkin müvekkillerimize yardımcı olmak
  • Kamu kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarının hizmet sağlayıcılarına tavsiyelerde bulunmak
  • Kamu ihale sözleşmeleri için müzakerelerde bulunmak ve sözleşme hazırlamak
  • Kamu sektörü ve kamu hizmetleri ile ilgili uyuşmazlıkların yönetimi
  • Kamu kaynaklarının ve kamuya ait özel mülklerin kullanımı ve değerlendirilmesi (idari kiralamalar ve kompleks sözleşmeler)
  • Kamu alanlarının kullanımına ilişkin sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
  • Kamu-özel kalkınma şirketlerinin yaratılması ve yeniden yapılandırılması

Uzmanlık Alanı Mevzuata Uyum ve Ruhsatlandırma Olan Avukatlarımız