Varlık Finansmanı ve Teminatlandırılması

ErsoyBilgehan ekibi muhtelif varlık ve yapılandırılmış finans projelerinde tavsiye vermek üzerine geniş bir tecrübeye sahiptir. Bunların içerisinde uçak, gemi, ağır ve hafif lokomotif ve vagonların tedarik, finansman ve finansal kiralanması ve finansal araçların ihracı sayılabilir.

Image

İşletme kirası, finansal kiralama ve kaldıraçlı kiralama gibi birçok muhtelif yapı ve ürünler üzerinde çalışmaktayız. Ayrıca yapılandırılmış finansman üzerine geniş tecrübe sahibiyiz. Her zaman bir sınır ötesi unsur barındıran çalışmalarımız, sözleşme ve diğer anlaşma belgelerinin yazımı ve müzakeresini kapsamaktadır.

Hizmetlerimiz şunları içermektedir:

  • Ön protokol ve niyet mektuplarının hazırlanması ve incelenmesi
  • Varlık alım ve satım anlaşmalarının yazılması ve müzakeresi
  • Kredi ve teminat belgelerinin incelenmesi
  • İşletme kirası ve kaldıraçlı kiralama sözleşmelerinin yazılması ve müzakeresi
  • Teminatlı ve teminatsız kredi işlemlerinin (sendikasyon ve tekil) yapılandırılması ve müzakeresinde tavsiye verilmesi
  • Yatırımcı, tahsildar, alıcı ve varlık sahiplerine teminat ve yeniden yapılandırmaların icrasında tavsiye verilmesi
  • Sendikasyon kredilerine tavsiye verilmesi
  • İktisap ve kaldıraçlı satın alma finansmanları (kıdemli borç, ikinci derece borç, hisse)
  • Gayrimenkul alacakları ve ticari alacakların teminatlandırılması
  • Varlık destekli teminatların portföylerinin yapılandırılması

Uzmanlık Alanı Varlık Finansmanı ve Teminatlandırılması Olan Avukatlarımız