Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku ekibimiz ticari alanda ortaya çıkan her türlü mevzuda tam donanımlı tavsiye vermektedir.

Image

Ekibimiz kamu hukukunun yanısıra vergi, şirketler ve ticaret, bankacılık, finans, sermaye piyasaları, rekabet, iş hukuku, iflas ve yeniden yapılandırma hukukunda uzmanlık sahibi avukatlarımız ile multidisipliner bir hizmet sunmaktadır.

Hizmet verdiğimiz alanlar şunları içermektedir:

 • Türkiye’de ticari faaliyetlerin başlatılması
 • Şirket kuruluşu, şirketlerin yeniden yapılandırılması, şirket esas sözleşmesi ve süren faaliyetlere ilişkin belgelerin hazırlanması
 • Ticari süreçlerin dış kaynaklardan edinilmesi
 • Finansal kiralama, yakıt tedariki, yiyecek ve içecek, reklam, satış ve bakım sözleşmeleri dâhil ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Düzenlemelere uyumluluk ve kurumsal yönetişim
 • Kaynak toplama
 • Yatırım
 • Birleşme ve devralmalar
 • Ortak girişimler
 • Satın almalar, yeniden yapılandırmalar, çıkışlar
 • Portföy yönetimi
 • Sermaye artırımı ve azaltımı, şirket bölünmesi, kısmi yeniden yapılandırmalar
 • Karma senetlerin ihracı ve geri satın alımı
 • Pay sahipliği sözleşmeleri
 • Yetkili ve müdürlere tavsiye

Uzmanlık Alanı Şirketler ve Ticaret Hukuku Olan Avukatlarımız