İş Hukuku

İnsan kaynakları başarılı bir strateji geliştirmede anahtar rol oynamaktadır. İstihdam edilenlerin yönetilmesi ise kritik bir önemi haiz olabilmektedir. İşveren ile istihdam edilenler arasındaki ilişki sadece mevzuata dayanan veya sözleşmesel olması yönünden değil ayrıca insani, politik ve toplumsal yönleri ile de hayli hassas bir konudur.

Image

ErsoyBilgehan insan kaynakları ve iş hukukunun tüm alanlarında hukuki tavsiye vermektedir. İş hukuku alanındaki hukuki hizmetlerimiz genel şahsi hususlar ve geleneksel emek yönetimi ilişkilerinden doğan meseleler (yönetim sözleşmeleri dâhil olmak üzere işe alımdan işi sonlandırma süreçlerine, kar paylaşımı ve emeklilik maaşları), eşit istihdam fırsatı talepleri, göçmenlik ve iş güvenliği ve sağlık ile ilgili talepleri kapsamaktadır.

Söz konusu olan meselelerde bütüncül bir anlayışla hareket etmekteyiz. Müvekkilimizin iş organizasyonunun ve iş gücünün yapılanmasına ve kültürüne uyacak pragmatik ve pratik çözümler sunmaktayız.

İşinizin hitap ettiği piyasa koşullarına göre yeniden organizasyonu, yeniden konumlandırılması, büyüme ve küçülme stratejileri konusunda hizmet vermekteyiz. İşgücünüze ilişkin kararlarınız önemli sonuçlar doğurabilir. ErsoyBilgehan daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için yönetimler, sendikalar ve işçi temsilcileri arasında gerçekleşecek müzakereleri başarılı bir şekilde yürütmek üzere hazırız.

Bunun mümkün olmadığı durumda, çekişmeli iş hukuku alanında da geniş bir tecrübeye sahibiz.

Uzmanlık Alanı İş Hukuku Olan Avukatlarımız