Telekomünikasyon

Hızlı yenileşme, serbestleşme ve küreselleşme süreçleri ile birlikte bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon piyasaları artan bir şekilde rekabetçi ve dinamik bir hal almıştır. Türk Telekom’un piyasadaki tekelinin bitmesinden sonra, piyasada pay sahibi olmak amacıyla uluslararası hizmet sağlayıcıların bu market üzerindeki ilgisi giderek artmıştır. Büromuz, Türkiye’de telekomünikasyon sektörüne ilişkin düzenleyici mevzuatla ilgili geniş anlamda tavsiyeye gereksinimi olan müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Image

Veri koruması kadar bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon alanlarında ortaya çıkan meselelerde de avukatlarımız tarafından yerel ve uluslararası müvekkillerimize hukuki tavsiye verilmektedir. Bilhassa yüksek teknoloji projelerinin dizaynı olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin her noktasında hizmet vermekteyiz.

Teknolojik ürün ve hizmetlerin tedarikçileri ve tüketicileri iş ve işletmeleri ile ilgili her hukuki konuda tavsiyemize başvurmaktadır. Bu hizmetimiz yazılım dizaynı, lisansı ve desteği; donanım alımı, işletimi ve servisi; ve dağıtım ağı geliştirilmesi (örneğin: ASP, VAR, OEM) gibi konuları da kapsamaktadır.

Telekomünikasyon şirketlerinin ağ erişimi, lisans başvuruları, ara bağlantı ve tedarik sözleşmeleri özellikle olmak üzere tüm düzenleyici ve işlemsel meselelerde tavsiye vermekteyiz. Ayrıca telekomünikasyon şirketlerinin alımı, satımı ve iş birliği anlaşmalarında da hukuki hizmet vermekteyiz.

Verilerin toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı her an, iş aktivitelerinin her alanında veri korunmasının etkisi gözlenmektedir. Verdiğimiz tavsiyeler, ulusal ve uluslararası bazlı uyum programlarının geliştirilmesi, veri korunması denetiminin ve doğrudan pazarlama stratejilerinin uygulanması konularını da içermektedir. Ayrıca veri korunmasına ilişkin makamlarla ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz.

Bu alanda verdiğimiz temel hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Mevzuata uygunluk ve işlemsel konularda tavsiyeler
  • İmtiyaz Sözleşmeleri ve diğer lisans formlarının incelenmesi ve müzakeresi
  • Ağ bağlantısı/toprağa iniş ve kablo döşeme projeleri konusunda tavsiye
  • İlgili makamlardan ruhsat alımı başvuruları
  • Şirket Finansmanı
  • Rekabet meseleleri

Uzmanlık Alanı Telekomünikasyon Olan Avukatlarımız