Franchise

Franchise sayesinde ticari faaliyetler, tek sahip tarafından birden fazla konumda açılmasına gerek kalmaksızın büyüme fırsatı elde etmektedir. Öte yandan franchise, tanınmış bir marka adı ile faaliyetlerine hız kazandırmak isteyen girişimciler için de oldukça faydalı bir yol olarak öne çıkmaktadır.

Image

Ancak tek kurumsal politika ve kurallar bütünü altında faaliyet gösteren farklı sahipleri olan ilişkili şirketler dolayısıyla ortaya çıkan karmaşık mevzular nedeniyle, franchise dünyasına ilişkin birçok hukuki düzenleme bulunmaktadır. Bu durum, farklı hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi bir hukuk bürosuna duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. ErsoyBilgehan farklı hukuk sistemlerinde geçmişe sahip avukatları sayesinde franchise dünyasının bu talebine cevap vermektedir.

Her büyüklükten franchise alan ve verenleri franchise faaliyetlerinin her aşamasında temsil etmekte ve müvekkillerine lisans, dağıtıcılık, franchise sözleşmeleri, risk küçültülmesi ve alan geliştirme gibi franchise hukukunun esaslı konuları üzerine tavsiye vermekteyiz.

Uzmanlık Alanı Franchise Olan Avukatlarımız