Enerji ve Doğal Kaynaklar

Yükselen talep ve artan fiyatlar nedeniyle, enerji ve doğal kaynaklara ilişkin dünya genelindeki birçok şirket ve hissedarları enerji ve doğal kaynaklar sektöründe yatırım imkânları için fırsat aramaktadır. ErsoyBilgehan’ın Enerji ve Doğal Kaynaklar ekibi sürekli değişen enerji sektöründe müvekkillerimize hukuki tavsiye hizmeti verme konusunda derin tecrübe sahibidir.

Image

Düzenli olarak şirket birleşmeleri ve iktisapları, finansal yeniden yapılandırmalara, varlık iktisapları ve elden çıkarmaları, ekipman kiralama, yenilenebilir enerji projeleri, yeni santral projeleri, finansman ve düzenleyici işlemler konularında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Bu alanda verdiğimiz hizmetler:

  • İdari uyum ve işlemsel konularda hukuki tavsiye vermek,
  • İmtiyaz sözleşmeleri müzakerelerinde bulunmak,
  • Ağ bağlantıları ve transmisyon projeleri,
  • Gerekli makamlara yapılacak izin başvuruları

Uzmanlık Alanı Enerji ve Doğal Kaynaklar Olan Avukatlarımız