Denizcilik, Nakliyat & Taşımacılık

Gemicilik ve nakliyat ErsoyBilgehan’ın ana uygulama alanlarından birisidir. Bu alanda yer alan ekip donatanlara, gemi kiracılarına, P&I kulüplerine, tekne ve makine sigortacılarına, yük sahiplerine ve diğer piyasa aktörlerine taşımacılık ve nakliyat hukukunun her alanında hukuki hizmet vermektedir.

Image

Çarter partiler, konişmentolar, yük hasaları, kurtarma, müşterek avarya, çatmalar, kirlilik, gemi yapımı, tamiri, alımı ve satımı, P&I ve diğer sözleşmesel talepler ve uyuşmazlıklar dâhil olmak üzere avukatlarımız denizcilik endüstrisinin karşılaştığı her hukuki meselede engin tecrübesi ile hukuki hizmet vermekte ve bu nedenle de saygın değerlendirme şirketleri tarafından gemicilik ve nakliyat hukukunda piyasa lideri olarak listelenmektedir.

ErsoyBilgehan avukatları özellikle sahada sahip oldukları tecrübeden ve 1986’dan bu yana Türk Boğazları’nda kurtarma ve kirlilik de dâhil olmak üzere en önemli çatma ve zayiatlarda görev almalarının getirdiği bilgi birikiminden yararlanmaktadır.

Deniz hukuku müvekkillerimiz, gemi kaptanı olan ve 1985’te avukat olmuş ve bu yönüyle de Türkiye’de örneğine az rastlanan kıdemli ortağımızın sunduğu yüksek nitelikli hizmetten yararlanmaktadır.

Türk donatanlara kredi tahsis eden birçok yabancı bankadan talimat almaktayız ve gemi finansmanı konusunda çok zengin bir tecrübeye sahibiz.

Tecrübeli ekibimiz gemi finansmanı ile ilgili olan konularda müvekkillerimize şu hukuki hizmetleri sunmaktadır:

  • Kredi alanın yetkisi, şirket yapısı ve likiditesi konusunda tavsiye vermek
  • Kredi alanın finans, varlıkları ve kredibilitesi konusunda araştırma yapmak
  • Türkiye’deki ipotekler konusunda tavsiye vermek (sıralama, kefalet derecesi vs.)
  • Kredi sözleşmelerini, kefalet belgelerini, kira kontratlarını, anlaşma tutanaklarını, satım sözleşmelerini hazırlamak ve incelemek
  • İnşa sözleşmeleri ve ilgili belgeleri hazırlamak ve incelemek
  • Anlaşmaları yapmak
  • İpotek tescil etmek
  • İlgili sertifika ve izinler için makamlara başvuruda bulunmak
  • Kredi alanlara ya da brokerlara yönelen icra ile ilgili davalarda hukuki hizmet vermek

Uzmanlık Alanı Denizcilik, Nakliyat & Taşımacılık Olan Avukatlarımız