Sigortacılık & Reasürans

Önder yabancı sigorta şirketlerinin yerel sigorta şirketleriyle ortak girişimler kurarak Türkiye pazarına girmesi sonucu, Türkiye sigorta ve reasürans alanlarında önemli bir büyüme kaydetti.

Image

ErsoyBilgehan, müvekkillerine sigorta, reasürans, bankaların sigortacılık faaliyetleri ve kredi sigortacılığı sektörlerine ilişkin her alanda hizmet vermektedir.

Sigorta ve reasürans ekibimiz birleşme ve devralmalar, sigorta şirketleri veya simsarların stratejik ortaklıkları üzerine çalışmalarını Şirketler ve Ticaret Hukuku departmanımız ile sıkı bir ilişki içerisinde sürdürmektedir. Öte yandan bankaların sigortacılık faaliyetleri, sigortacılar veya reasürörleri ilgilendiren finansman anlaşmalarında (teminatlandırma işlemleri dâhil) Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasaları ekiplerimiz ile, sigortacılık ve reasüransa ilişkin davalarda ise Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ekibimizle çalışmaktayız.

Sigortacılık ile ilgili davalarda karmaşık, yüksek değerli ve üst düzey alacaklar üzerine, çoğu zaman uluslararası bir bağlamda çalışmaktayız. Havacılık, nakliyat, bankacılık, enerji ve telekomünikasyon sigortacılığında özel uzmanlığa sahibiz.

Hizmetlerimiz şunları içermektedir:

  • Sözleşme hazırlanması ve yorumu
  • Sigortacılık ve reasüransa ilişkin davalar
  • Sigorta edenin kefaletlerine ve sigorta edilen tarafların sorumluluklarına ilişkin davalar
  • Sigortacılık sektöründe ortak girişimler ve yabancı yatırım projeleri üzerine tavsiye verilmesi

Uzmanlık Alanı Sigortacılık & Reasürans Olan Avukatlarımız