Rekabet ve Anti-tröst

Rekabet ve Anti-tröst Hukuku, bir işletmeye ilişkin her alanda etkilerini gösterebilir. Zira gün geçtikçe mevzuata aykırı davranışlar daha ağır sonuçlara bağlanmaktadır.

Image

ErsoyBilgehan, fikri mülkiyet haklarının uygun kullanımı ve gelişen pazarlarda ağ etkilerinin zorlukları dahil en yeni rekabet ve anti-tröst gelişmelerinde müvekkillerine yol göstermektedir.

Rekabet ve anti-tröst, geniş bir yelpazedeki ticari faaliyetleri etkileyebileceğinden, hizmetlerimiz düzenlemelere uyumluluk, planlama, temsil ve uyuşmazlık çözümü dâhil ticaret hukukunun her alanından tüm aşamaları kapsamaktadır.

Ekibimiz özellikle birleşme kontrol prosedürleri, dağıtım ve franchise hukuku üzerine tecrübelidir.

Hizmetlerimizin başlıcaları şunlardır:

  • Rekabet karşıtı davranışlara ilişkin Türk mahkemeleri ve Rekabet Kurulu önünde temsil etmek, bu konulara ilişkin tavsiye vermek: Sözleşmeler ve uyumlu davranışlar, hâkim durumun kötüye kullanılması, ihtiyati tedbirler, leniency programları ve devlet yardımları
  • Rekabet soruşturmaları: Yerel otoritelerce yürütülen soruşturmalara ilişkin şirketlere tavsiye verilmesi (yoklama ve el koyma, soruşturmalara ve birleşme kontrolüne ilişkin davalar)
  • Birleşme kontrolü: Rekabet Kurulu’na yapılacak birleşme ve devralma bildirimleri
  • Fiyatlandırma ve üretici/dağıtıcı ilişkileri: Satış şartları, fiyatlandırma, ayrımcı faaliyetler ve genel olarak üretici ve dağıtıcılar arasında ticarete ilişkin her konu
  • Sözleşme hazırlanması ve müzakeresi, dağıtım ağlarının organizasyonu (seçici veya münhasır dağıtım sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, ticari acente anlaşmaları, simsarlık sözleşmesi, posta siparişi sözleşmeleri)
  •  Dağıtım ve lisanslama sözleşmelerine ilişkin davalar

Uzmanlık Alanı Rekabet ve Anti-tröst Olan Avukatlarımız